Social Media

Social Media Kya Hai?

social media website aur applications ke lie ek saamoohik shabd hai jo communication, Community-based input, interaction, content-sharing and collaboration par dhyaan focus karata hai.

log Social Media ka use sampark mein rahane aur doston, parivaar aur logon ke saath baatacheet karane ke lie karate hain. Business apne production ka Marketing aur advertisement karne aur customers ke chintaon ko traik karane ke lie social product’s ka upayog karate hain.

Social Media Ke Business Application Kya hain?

Business mein, social media ka upayog Product ke Advertisement, brand ko badhaava dene, Customer se judne aur naye Business ko badhaava dene ke lie kiya jaata hai. ek Communication platform ke roop mein, Social Media customer ke Feedback ko badhaava deta hai aur Customer ke liye Company ke saath apne experiences saajha karana aasaan banaata hai. Business Positive or Negative Feedback ka turant javaab de sakte hain, Customer ke Problems ko solve kar sakte hain aur Customer ke Trust ko Banae rakh sakte hain ya unka rebuild kar sakte hain.

Social Media ka use crowdsourcing ke liye bhe kiya jaata hai. knowledge, goods or services ko ikattha karne ke liye social networking ka use karne kee yahee Practice hai. Company Product mein improvement ya future products ya services ko developed karne ke lie employees, Customer aur aam logo se ideas lene ke lie crowdsourcing ka use kartee hain.

Hamaare Realizable SMO Package Par Ek Baar Check Kare

Unique Weber aapko realizable price par adapted SMO package pradaan karata hai. ham har business ke specific requirements ka baareekee se follow karate hain aur phir unakee Requirements ke aadhaar par unhen hamaare Custom SMO Package pradaan karate hain.

BASIC
SMO Packages
ADVANCED
SMO Packages
ENTERPRISE
SMO Packages
14,999 INR19,999 INR29,999 INR
PER MONTH
EXCLUSIVE OF ALL TAXES
PER MONTH
EXCLUSIVE OF ALL TAXES
PER MONTH
EXCLUSIVE OF ALL TAXES
Setting GoalsSetting GoalsSetting Goals
Account Management – 2 (FB & IG)Account Management – 3Account Management – 6
Hashtag ResearchHashtag ResearchHashtag Research
Content Strategy CreationContent Strategy CreationContent Strategy Creation
Facebook Management Facebook Management Facebook Management
Page Creation Page Creation Page Creation
Facebook Cover And Profile Pic Creation Facebook Cover And Profile Pic Creation Facebook Cover And Profile Pic Creation
Page Optimization Page Optimization Page Optimization
Posting Per Week – 3 Posting Per Week – 6 Posting Per Week – 10
Facebook Story Creation Facebook Story Creation Facebook Story Creation
Post Sharing In Groups Post Sharing In Groups Post Sharing In Groups
Video Posting(Provide By Client) Video Posting(Provide By Client) Video Posting(Provide By Client)
Page Monitoring Page Monitoring Page Monitoring
Facebook Tabs Creation Facebook Tabs Creation Facebook Tabs Creation
Call To Action Button Creation Call To Action Button Creation Call To Action Button Creation
Influencer Research Influencer Research Influencer Research
Creation Of Facebook Polls/ Quiz Creation Of Facebook Polls/ Quiz Creation Of Facebook Polls/ Quiz
Page Monitoring Page Monitoring Page Monitoring
Competitor Analysis Competitor Analysis Competitor Analysis
Responding To Comments Responding To Comments Responding To Comments
Instagram Management Instagram Management Instagram Management
Page Creation Page Creation Page Creation
Page Optimization Page Optimization Page Optimization
Posting Per Week – 3 Posting Per Week – 6 (Linked Post) Posting Per Week – 10
Engagement Strategy Engagement Strategy Engagement Strategy
Instagram Stories Creation Instagram Stories Creation Instagram Stories Creation
Competitors Analysis Competitors Analysis Competitors Analysis
Responding to comment Responding to comment Responding to comment
Link With Facebook Page Link With Facebook Page Link With Facebook Page
IGTV Upload( Video provided by Client) IGTV Upload( Video provided by Client) IGTV Upload( Video provided by Client)
Outreach With Influencers Outreach With Influencers Outreach With Influencers
Image Tagging Image Tagging Image Tagging
Instagram Analytics Monitoring Instagram Analytics Monitoring Instagram Analytics Monitoring
LinkedIn Management LinkedIn Management LinkedIn Management
Profile Creation Profile Creation Profile Creation
Profile Pic & Cover Pic CreationProfile Pic & Cover Pic CreationProfile Pic & Cover Pic Creation
Profile OptimizationProfile OptimizationProfile Optimization
Company Page CreationCompany Page CreationCompany Page Creation
Competitors Analysis Competitors Analysis Competitors Analysis
Video Posting (Provide By Client)Video Posting (Provide By Client)Video Posting (Provide By Client)
Video Posting Per Week – 3Video Posting Per Week – 6Video Posting Per Week – 10
Creation Of Showcase Page Creation Of Showcase Page Creation Of Showcase Page
Invite Connection To Like Your PageInvite Connection To Like Your PageInvite Connection To Like Your Page
Responding To Comments Responding To Comments Responding To Comments
Relevant Group JoiningRelevant Group JoiningRelevant Group Joining
Sharing In GroupsSharing In GroupsSharing In Groups
YouTube Management YouTube Management YouTube Management
Channel Creation Channel Creation Channel Creation
Channel Pic & Cover Pic Creation Channel Pic & Cover Pic Creation Channel Pic & Cover Pic Creation
Video Optimization(Video Provided By Client) – 1Video Optimization(Video Provided By Client) – 3Video Optimization(Video Provided By Client) – 6
Thumbnail CreationThumbnail CreationThumbnail Creation
 Keyword Research Keyword Research Keyword Research
YouTube Status Posting* YouTube Status Posting* YouTube Status Posting*
Comment Moderation Comment Moderation Comment Moderation
End Screen Cards CreationEnd Screen Cards CreationEnd Screen Cards Creation
Information Cards Creation Information Cards Creation Information Cards Creation
Video Tags CreationVideo Tags CreationVideo Tags Creation
Playlist CreationPlaylist CreationPlaylist Creation
Video Creation Video Creation Video Creation
YouTube Analytics MonitoringYouTube Analytics MonitoringYouTube Analytics Monitoring
Competitors Analysis Competitors Analysis Competitors Analysis
Video Backlinks Video Backlinks Video Backlinks
Twitter Management Twitter Management Twitter Management
Profile Creation Profile Creation Profile Creation
Profile & Background Picture CreationProfile & Background Picture CreationProfile & Background Picture Creation
Tweet Per Week – 3Tweet Per Week – 6Tweet Per Week – 10
RetweetsRetweetsRetweets
List Creation List Creation List Creation
Active In Trending HashtagActive In Trending HashtagActive In Trending Hashtag
Creation Of PollCreation Of PollCreation Of Poll
Following Industry Related PeopleFollowing Industry Related PeopleFollowing Industry Related People
Creation Of Moments Creation Of Moments Creation Of Moments
Twitter Analytics MonitoringTwitter Analytics MonitoringTwitter Analytics Monitoring
Pinterest Management Pinterest Management Pinterest Management
Profile Creation Profile Creation Profile Creation
Board Creation – 2Board Creation – 4Board Creation – 6
Content CreationContent CreationContent Creation
Posting Per Week – 3Posting Per Week – 6Posting Per Week – 10
Business Account CreationBusiness Account CreationBusiness Account Creation
Monthly Visitors Analysis Monthly Visitors Analysis Monthly Visitors Analysis
Follow Relevant Account And BoardsFollow Relevant Account And BoardsFollow Relevant Account And Boards
Inviting Relevant Pinners On Board Inviting Relevant Pinners On Board Inviting Relevant Pinners On Board